Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 22ain Tachwedd, 2019 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ian Dunbar Chairman Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Absennol
Cyng David Cox Committee Member Absennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Rob Davies
Cyng Brian Lloyd Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cyng Ted Palmer Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Derek Butler Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Rob Davies Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Veronica Gay Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol