Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 10.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   NEWCES, Uned 3, Ffordd Manor, Parc Busnes Penarlâg, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy, CH5 3US

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Gladys Healey Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Disgwyliedig
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol