Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27ain Ionawr, 2020 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Dave Mackie Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Absennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Geoff Collett Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Absennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Wisinger Committee Member Ymddiheuriadau