Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9fed Rhagfyr, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Dave Mackie Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Absennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Absennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Williams Committee Member Absennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol