Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Hydref, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol, WEDI'I GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn