Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Mawrth, 2020 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid, WEDI'I GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn