Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Mai, 2020 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol, WEDI'I GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn