Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Wisinger Chairman Yn bresennol
Cllr Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Derek Butler Committee Member Yn bresennol
Cyng David Cox Committee Member Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Aelod Lleol Yn bresennol
Cllr David Williams Aelod Lleol Yn bresennol
Cllr Cindy Hinds Arsyllwr Yn bresennol
Cllr Dennis Hutchinson Arsyllwr Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Arsyllwr Yn bresennol