Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 10.00 am, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Chris Dolphin Chairman Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ian Dunbar
Sally Ellis Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Andrew Holgate Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ian Roberts Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Arsyllwr Yn bresennol
Cyng David Evans Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Arsyllwr Yn bresennol