Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Patrick Heesom Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Wisinger
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Colin Legg Arsyllwr Yn bresennol