Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ian Dunbar Chairman Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Helen Brown Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bernie Attridge
Cyng David Cox Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rosetta Dolphin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Rob Davies
Cyng Mared Eastwood Committee Member Absennol
Cyng Ray Hughes Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cllr Bernie Attridge Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Rob Davies Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol