Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Hydref, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Lleoliad:   Parc Treftadaeth Amgueddfa Dyffryn Maes Glas, Ffordd Maes Glas, Treffynnon CH8 7GH

Cyswllt:    Sharon Thomas / 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Patrick Heesom Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Arsyllwr Yn bresennol