Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20fed Mai, 2019 2.30 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Rosetta Dolphin
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
David Hytch Co-Optee Yn bresennol
Rita Price Co-Optee Yn bresennol
Rebecca Stark Co-Optee Yn bresennol
Cyng Rosetta Dolphin Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig