Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11eg Ebrill, 2019 2.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Jan Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Rita Johnson Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Vice-Chair, in the Chair Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Clive Carver Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Janet Axworthy
Cllr Bob Connah Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cllr Ted Palmer Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cllr Michelle Perfect Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Vicky Perfect
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cllr David Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cllr David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman County Councillor Yn bresennol