Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Gorffennaf, 2019 2.00 pm, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Absennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Sian Braun Committee Member Absennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Carol Ellis Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Tommy Comber Co-Optee Disgwyliedig
Shaun Hingston Co-Optee Ymddiheuriadau
David Hytch Co-Optee Yn bresennol
Rita Price Co-Optee Absennol
Rebecca Stark Co-Optee Absennol
Cyng Veronica Gay County Councillor Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig
Claire Harrington Public Disgwyliedig