Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 11eg Rhagfyr, 2018 9.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter / Sharon Thomas / 01352 702322 / 702324
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ray Hughes Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Peers
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Colin Legg Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Richard Jones
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Carolyn Thomas Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol