Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 2ail Tachwedd, 2018 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Dave Mackie Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Disgwyliedig
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Tudor Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Disgwyliedig
Cyng Andy Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol