Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17eg Gorffennaf, 2018 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Caffi’r Hen Lys, 34 Stryd yr Eglwys, Fflint, Sir y Fflint CH6 5AE

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Dunbar Chairman Yn bresennol
Cllr Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Absennol
Cllr Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cllr Dennis Hutchinson Committee Member Absennol
Cllr Ted Palmer Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom County Councillor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol