Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Geoff Collett
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Veronica Gay
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Healey
Cyng David Williams Committee Member Disgwyliedig
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Veronica Gay Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng David Healey Reserve Yn bresennol fel dirprwy