Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 1af Mai, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ian Dunbar Chairman Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Cox Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Jean S Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cyng Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng George Hardcastle Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Haydn Bateman
Cyng Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy