Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ray Hughes Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Haydn Bateman Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Cindy Hinds Committee Member Disgwyliedig
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Colin Legg Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Dennis Hutchinson
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Disgwyliedig
Cllr Dennis Hutchinson Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol
Cllr David Wisinger Arsyllwr Yn bresennol