Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Dave Mackie Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Joe Johnson
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Vice-Chair Ymddiheuriadau
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Reserve Yn bresennol fel dirprwy