Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Ionawr, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Dave Mackie Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Lowe
Cyng Geoff Collett Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Hilary McGuill
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Hilary McGuill Reserve Yn bresennol fel dirprwy