Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Ionawr, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.co.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ray Hughes Chairman Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Veronica Gay Committee Member Disgwyliedig
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Committee Member Disgwyliedig
Cyng Colin Legg Committee Member Disgwyliedig
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol