Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Rhagfyr, 2018 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Committee Member Yn bresennol
David Hytch Vice-Chair Yn bresennol
Rita Price Committee Member Disgwyliedig
Rebecca Stark Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Ian Roberts Aelod Cabinet Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig