Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1af Tachwedd, 2018 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Healey Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Sian Braun Committee Member Disgwyliedig
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Gladys Healey
Cyng Patrick Heesom Committee Member Absennol
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Chris Dolphin
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Lynn Bartlett Committee Member Yn bresennol
David Hytch Vice-Chair Ymddiheuriadau
Rita Price Committee Member Absennol
Rebecca Stark Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Gladys Healey Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig