Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10fed Hydref, 2018 2.00 pm, SACRE Sir y Fflint

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn

Cyswllt:    Jan Kelly / 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Janet Axworthy Committee Member Absennol
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Absennol
Cyng Colin Legg Committee Member Disgwyliedig
Cyng Dave Mackie Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Ian Roberts Committee Member Yn bresennol
Delyth McIntyre Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Wyn Jones Committee Member Yn bresennol
Rita Price Committee Member Disgwyliedig
Sue Jones Committee Member Disgwyliedig
Huw Powell-Davies Committee Member Disgwyliedig
Lynne Harkin Committee Member Yn bresennol
Ibad Hussain Committee Member Disgwyliedig
Lyn Oakes Committee Member Disgwyliedig
Gail Woodward Committee Member Disgwyliedig
Philip Lord Officer Disgwyliedig