Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2019 10.00 am, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Chris Dolphin Chairman Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Sally Ellis Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Andrew Holgate Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Clive Carver
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cllr Clive Carver Reserve Yn bresennol fel dirprwy