Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13eg Mai, 2019 10.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Lleoliad:   Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Gorllewin Heol Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir Y Fflint CH5 1SA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Dave Mackie Chairman Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Sean Bibby Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Tudor Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cyng Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol