Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Carol Ellis Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Peers
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cyng Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Rita Johnson Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cyng Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol