Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Chwefror, 2019 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Clive Carver Chairman Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Bob Connah Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Andrew Holgate Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Janet Axworthy
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Absennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Wisinger
Cyng Andy Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng David Wisinger Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Aaron Shotton Arweinydd Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol