Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Tachwedd, 2018 10.00 am, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Helen Brown Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cyng Andrew Holgate Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Sally Ellis Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Arsyllwr Yn bresennol