Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Mehefin, 2018 10.00 am, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702321
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Dave Hughes Chairman Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cllr Ralph Small Committee Member Yn bresennol
Steve Hibbert Co-Optee Yn bresennol
Cllr. Andrew Rutherford Co-Optee Yn bresennol
Nigel Williams Co-Optee Ymddiheuriadau
Cllr. Huw Llewelyn Jones Co-Optee Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig
Gary Ferguson Officer Disgwyliedig
Philip Latham Officer Disgwyliedig
Debbie Fielder Officer Disgwyliedig