Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Mehefin, 2018 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Carol Ellis Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Jean S Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Andy Dunbobbin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Healey
Cllr Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Rita Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cllr Martin White Committee Member Yn bresennol
Cyng David Wisinger Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Reserve Yn bresennol fel dirprwy