Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 24ain Mehefin, 2016 10.00 am, Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Lleoliad:   Council Chamber, Wrexham

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Bernie Attridge Committee Member Disgwyliedig
Cyng Derek Butler Committee Member Disgwyliedig