Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2017 2.00 pm, Pwyllgor Cyfansoddiad, WEDI'I GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn