Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25ain Ionawr, 2017 10.00 am, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Tim Newhouse Chairman Ymddiheuriadau
Cllr Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Alison Halford Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ian Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Yn bresennol
Paul Williams Is-Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Arsyllwr Yn bresennol