Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12fed Ionawr, 2017 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Clive Carver Chairman Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Absennol
Cllr Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cllr Robin Guest Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Absennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Aaron Shotton Arweinydd Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Arsyllwr Yn bresennol