Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7fed Mehefin, 2017 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu, WITHDRAWN

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn