Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25ain Mai, 2016 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Wisinger Chairman Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Paul Shotton
Cyng Derek Butler Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ron Hampson
Cyng David Cox Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Evans Committee Member Absennol
Cyng Alison Halford Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Jim Falshaw
Cyng Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cyng Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Reece
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cyng Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Jim Falshaw Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ron Hampson Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Mike Reece Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Paul Shotton Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Haydn Bateman Aelod Lleol Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Aelod Lleol Yn bresennol
Linda Roberts (IT) Officer Disgwyliedig