Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27ain Ebrill, 2016 2.45 pm, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Robin Guest Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr Alex Aldridge Committee Member Yn bresennol
Cllr Glyn Banks Committee Member Absennol
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Absennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Glenys Diskin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Absennol
Cllr Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cllr Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Tim Newhouse Committee Member Yn bresennol
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr David Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig