Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Ionawr, 2016 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr David Wisinger Chairman Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Derek Butler Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Vice-Chair Ymddiheuriadau
Cllr Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Alison Halford Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Christine Jones Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Paul Shotton
Cllr Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Reece
Cllr Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cllr Owen Thomas Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Jim Falshaw
Cyng Jim Falshaw Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Mike Reece Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Paul Shotton Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Cindy Hinds Aelod Lleol Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Arsyllwr Yn bresennol
Linda Roberts (IT) Officer Disgwyliedig