Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7fed Hydref, 2015 2.00 pm, Pwyllgor Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Robin Guest Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr Alex Aldridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Peter Curtis
Cllr Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Glenys Diskin Committee Member Absennol
Cllr Veronica Gay Vice-Chair Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cllr Christine Jones Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Healey
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cllr Aaron Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr David Williams Committee Member Absennol
Cllr David Wisinger Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Yn bresennol
Cyng Peter Curtis Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng David Healey Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig