Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Mai, 2015 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Clive Carver
Cllr Ian Dunbar Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Paul Cunningham
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Disgwyliedig
Cllr Colin Legg Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Cox
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Janine Beggan Committee Member Yn bresennol
David Hytch Vice-Chair Ymddiheuriadau
Rita Price Committee Member Yn bresennol
Rebecca Stark Committee Member Disgwyliedig
Rev. John Thelwell Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Clive Carver Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng David Cox Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Paul Cunningham Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig