Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 23ain Ionawr, 2015 10.00 am, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Absennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr George Hardcastle Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Brian Lloyd Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Absennol
Cllr Helen Brown Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Arsyllwr Yn bresennol
Cllr Richard Jones Arsyllwr Yn bresennol