Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2ail Chwefror, 2015 10.00 am, (Wedi dod i ben) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil a Phartneriaethau Cymunedol ar y Cyd a Dysgu Gydol Oes

Lleoliad:   Alyn & Deeside Meeting Room, County Hall, Mold, CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Absennol
Cllr Chris Dolphin Committee Member Absennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Dunn Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Robin Guest Committee Member Absennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Absennol
Cllr Colin Legg Committee Member Absennol
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Absennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Lowe Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cllr Tony Sharps Committee Member Absennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Smith Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr David Wisinger Committee Member Ymddiheuriadau
Janine Beggan Committee Member Yn bresennol
David Hytch Committee Member Yn bresennol
Rita Price Committee Member Absennol
Rebecca Stark Committee Member Yn bresennol
Rev. John Thelwell Committee Member Yn bresennol
Cyng Aaron Shotton Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Christine Jones Arsyllwr Yn bresennol