Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 7fed Gorffennaf, 2014 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Haydn Bateman
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol