Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Ebrill, 2015 2.00 pm, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, WEDI'I GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn