Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 28ain Ionawr, 2015 3.30 pm, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Robin Guest Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Alex Aldridge Committee Member Yn bresennol
Cllr Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Glenys Diskin Committee Member Absennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Tim Newhouse Committee Member Yn bresennol
Cllr Neville Phillips Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Smith Committee Member Absennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Jim Falshaw
Cllr Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr David Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr David Wisinger Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Jim Falshaw Reserve Disgwyliedig
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig