Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Ebrill, 2015 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Clive Carver
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Janine Beggan Committee Member Yn bresennol
David Hytch Vice-Chair Yn bresennol
Rita Price Committee Member Disgwyliedig
Rebecca Stark Committee Member Yn bresennol
Rev. John Thelwell Committee Member Yn bresennol
Cyng Clive Carver Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig